Friday, February 5, 2010

Årsmötet 2010

SWEA Seattles årsmöte hölls 2 februari 2010 i en av University of Washingtons lokaler. Det bjöds på smaskig smörgåstårta bakad av Lena Powers och tillfälle att köpa lite svensk litteratur. När mötet drog igång tog avgående ordförande Mari Orvendal ordet och agendan betades av i rask takt. Bland annat presenterades styrelsen för 2010 bestående av vår nya ordförande Ia Dubois, vice ordförande Mari Orvendal,kassör Charlotte Wiklund, medlemsansvarig Carina Jonsson, sekreterare Monica Nyström, programgruppens Ulrika Norén och Sofia Taylor samt Cecilia Mases som redaktör för SWEA-bladet och websidan. Lena Powers, Ewa Sack, Malin Johnsson och Annica Tennlén avtackades.

Revisorerna för 2009, Ia Dubois och Lotta Gavel Adams, godkände bokslutet och berömde vår kassör Charlotte Wiklund för att ha gjort en exemplarisk bokföring. I samma veva valdes revisorer för 2010 och det blir Lotta Gavel Adams (som alltså sitter kvar) och Åsa Danielsson Rottstock. Mötet valde också en ny valberedning bestående av Carina Jonsson, Marie Winjum och Malena Grundel.

Så var det dags för fika – kaffe, brownies och underbart vetebröd bakat av Mari Orvendal.

Fyllda av ny energi fattade sedan mötet följande beslut:

- Medlemsavgiften för 2011 fastställdes till $55, alltså samma som för 2010.
- Anna Lovell blir sammankallande i Fundraisingkommitten. Vi saknar en engagerad SWEA som kan samordna försäljningen av annonser till SWEA-bladet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta producera tidningen.
- Mötet beslutade att SWEA Seattle i år ska donera $500 till Svenska Skolan, $1500 till barndiabeteslunchen under Sweden Week samt $300 i form av glögg till Nordic Heratige Museum.
- Som tidigare beslutats så kommer en endowment till University of Washington göras i SWEA Seattles namn och lämnas över till UW under Sverigeveckan 3-9 Maj 2010.

Efter detta fick Anna Lovell representera programgruppen och presentera deras planer för 2010. Förutom filmkvällar, kräftskiva och cykeltur vankas bland annat en “utvandrar-kväll” i november och eventuellt hålls årets julfest på en fredag.

Nästa punkt på Agendan var VAME regionmöte 2010 som vi i SWEA Seattle ska vara värdinnor för i oktober. Vi ser fram emot att gästas av Sweor från hela västra Amerika och samtidigt fira att vi, SWEA Seattle, fyller 20 år i år! Regionmötet kräver en hel del planering och under årsmötet valdes en kommitté för detta. Mari Orvendal, Ulrika Norén och Charlotte Wiklund har redan på börjat arbetet och nu ansluter Stina Hugins och Anna Goeke till planeringskommittén. Tillsammans kommer dessa fem Sweor driva planeringen, men fler Sweor behövs.Kommittén lovade årsmötet att skicka ut ett email till hela SWEA Seattle med information om vilka stora och små arbetsuppgifter som finns i detta projekt. Alla var mycket positiva och ser fram emot ett roligt regionmöte. Planeringskommittéen kunde dessutom redan nu berätta lite om vilka planer som finns för mötet. Bland annat planeras en jubileumsmiddag med 1990-talstema (eftersom SWEA Seattle grundades just 1990).

Årsmötet är viktigt för föreningens verksamhet och nödvändigt enligt SWEAs stadgar. Tack vare alla Sweor som deltog i årsmötet kan vi se fram emot ett nytt spännande SWEA-år!

Skrivat av: Cecilia Mases